UPCOMING EVENT:

imagewebsite\.png

האתגרים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל / פרופסור דן בן-דוד 

 

משבר הקורונה, חשף את ההזנחה רבת השנים של תשתיות במדינת ישראל וחשף בעיות מבניות רבות הקשורות במדיניות הממשלה והוצאתה אל הפועל. פרופסור דן בן-דוד, מייסד ונשיא מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, הנו כלכלן בעל שם עולמי בתחום מחקר צמיחה כלכלית. פרופסור בן-דוד חוקר מזה שנים את מדיניות הממשלה ומנתח את התוצאות המיידיות וההשלכות העתידיות על המדינה. כמי שמפנה זרקור אל בעיות השורש המאיימות על עתידה של מדינת ישראל יש לו הרבה מה לומר. 

השיחה תתקיים ביום ראשון, ה-27 בדצמבר, בשעה 2:00 PM EDT. 

להרשמה